دوره 3، شماره 1 - ( تابستان 1396 )                   جلد 3 شماره 1 صفحات 31-42 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.29252/sjnmp.3.1.31


XML English Abstract Print


1- دانشگاه علوم پزشکی کردستان
2- دانشگاه علوم پزشکی کردستان ، boshravahabi@gmail.com
چکیده:   (1025 مشاهده)
زمینه و هدف: خودکارآمدی تحصیلی دلالت بر باور یک فرد به توانایی‌هایش در دستیابی به اهداف و فعالیت‌های آموزشی دارد که شکل‌گیری آن متأثر از عوامل مختلفی است. این پژوهش با هدف تعیین بررسی رابطه انسجام خانواده با خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سال 95-1394 انجام گردید.
مواد و روش ها: این مطالعه از نوع مقطعی بود. جامعه آماری مورد بررسی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان بودند که از بین آن‌ها 500 نفر مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه از روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی با تخصیص متناسب استفاده شد؛ به این صورت که هر دانشکده به عنوان یک طبقه در نظر گرفته شد و از هر دانشکده به نسبت سهم دانشجویان آن دانشکده، نمونه‌های نهایی به صورت تصادفی از بین کلاس‌های درس انتخاب‌شده و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه انسجام خانواده فیشر و پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی بودند بعد از تکمیل پرسشنامه‌ها توسط دانشجویان مورد مطالعه، داده‌های موجود در پرسشنامه با نرم‌افزارSPSS  نسخه 20 تجزیه‌وتحلیل شد.
یافته‌ها: میانگین نمره کلی انسجام خانوادگی دانشجویان مورد بررسی برابر با 11/24±59/07 و میانگین نمره کلی خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان مورد بررسی برابر با 18/88±103/45 بود. بین خودکارآمدی تحصیلی و انسجام خانوادگی دانشجویان رابطه مثبت و معنی‌دار آماری وجود داشت (0/43=r، 0/001p=).
نتیجه‌گیری: برگزاری کلاس‌های آموزشی در مورد اهمیت خانواده و با هم بودن و همچنین برقراری رابطه عاطفی خوب و مناسب با همدیگر برای والدین در مراکز بهداشتی درمانی شهر سنندج توصیه می‌شود.
 
متن کامل [PDF 311 kb]   (546 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۷/۱/۱۱ | ویرایش نهایی: ۱۳۹۸/۴/۹ | پذیرش: ۱۳۹۷/۳/۱۱ | انتشار: ۱۳۹۸/۸/۲ | انتشار الکترونیک: ۱۳۹۸/۸/۲