دوره 3، شماره 1 - ( تابستان 1396 )                   جلد 3 شماره 1 صفحات 18-30 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.29252/sjnmp.3.1.18


XML English Abstract Print


1- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
2- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، p-vasli@sbmu.ac.ir
3- گروه آمارزیستی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
چکیده:   (961 مشاهده)
مقدمه و هدف: اصل مهم در پیشگیری از پوکی استخوان، شناخت طرز فکر، روش زندگی و عادات روزانه افراد است و ازآنجایی‌که دوران کودکی و نوجوانی بهترین زمان برای افزایش توده استخوان است. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان آگاهی، باور و عملکرد پیشگیری از پوکی استخوان در دختران نوجوان انجام شده است.
مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1396 در شهرستان قوچان و بر روی 209 دختر نوجوان که به روش نمونه گیری چندمرحله‌ای از دبیرستان های دخترانه انتخاب شده بودند، انجام شد. پرسشنامه پژوهشگر ساخته دارای 38 سؤال و چهار بخش حاوی مشخصات جمعیت شناختی، آگاهی، باور و عملکرد نوجوانان در زمینه پیشگیری از پوکی استخوان بود که پس از انجام روایی و پایایی و کسب رضایت آگاهانه، توسط شرکت کنندگان به صورت خودگزارش دهی تکمیل شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 و به کمک آمار توصیفی و استنباطی آزمون های آماری مناسب تحلیل شد.
یافته ها: بیشتر دختران نوجوان آگاهی در سطح متوسط (59/3 درصد)، باور در سطح خوب (75/1 درصد) و عملکرد در سطح متوسط (66/5 درصد) را گزارش نمودند. بین متغیر باور در مورد پیشگیری از پوکی استخوان با شغل مادر ارتباط معنی داری وجود داشت (0/045p=).
نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه که نشان داد دختران نوجوان علی‌رغم داشتن باور خوب، آگاهی و عملکرد در سطح متوسطی داشتند، لزوم برنامه‌های آموزشی از طریق رسانه‌های جمعی و برگزاری کلاس‌های آموزشی ضروری به نظر می‌رسد و همچنین فراهم آوری تسهیلات رایگان ورزشی و نظارت دقیق بر تغذیه دختران در مدارس از اقدامات مناسب دیگر به شمار می‌روند.
متن کامل [PDF 389 kb]   (311 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۷/۲/۲۴ | ویرایش نهایی: ۱۳۹۸/۴/۹ | پذیرش: ۱۳۹۷/۳/۱۳ | انتشار: ۱۳۹۸/۸/۲ | انتشار الکترونیک: ۱۳۹۸/۸/۲