دوره 3، شماره 2 - ( پاییز 1396 )                   جلد 3 شماره 2 صفحات 58-73 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- علوم پزشکی آبادان
2- علوم پزشکی لرستان
3- علوم پزشکی آبادان ، Mahmoodi.n2014@gmail.com
چکیده:   (2458 مشاهده)
زمینه و هدف: از موارد موثر در پرورش افراد سالم در جامعه آموزش خانواده و دادن آگاهی به والدین است. این مطالعه با هدف بررسی رابطه سبکهای فرزند پروری والدین با کمال گرایی در دانشجویان پرستاری وپزشکی دانشکده علوم پزشکی آبادان و مقایسه آن در خانواده های تک فرزند و چند فرزند درسال1393 انجام شد .
مواد و روش ها: پژوهش کنونی با رویکرد توصیفی- تحلیلی بود. تعداد مورد مطالعه متشکل از 322 نفر دانشجوی پرستاری و پزشکی بود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده به مطالعه وارد شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ی اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه ی سبک های فرزند پروری و پرسشنامه کمال گرایی استفاده گردید.
یافته ها: در مردان در میزان 4 ابعاد کمال گرایی (تردید نسبت به اعمال، انتظارات والدین، انتقاد والدین و نظم و ترتیب)  بین افراد با یک فرزند و چند فرزند تفاوت معناداری وجود ندارد، ولی نگرانی در مورد اشتباهات با یک فرزند بیشتر از نگرانی در مورد اشتباهات با چند فرزند است (0/05>P). سبک فرزند پروری مقتدرانه در میان هر دو جنس زن و مرد بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده  است. در مردان بین سبک فرزندپروری مقتدرانه با نظم و ترتیب رابطه  مثبت و معنی دار آماری وجود دارد (0/01>p ، 0/68r = ). بین  این سبک فرزندپروری با انتقاد والدین کمترین رابطه آماری وجود دارد (0/01>p ، 0/37-r = ).
نتیجه گیری: با توجه به نابهنجار بودن سازه کمال گرایی، شناخت رابطه سبک های فرزند پروری والدین با کمال گرایی فرزندان علاوه بر پیشبرد نظریه های مربوط به کمال گرایی و شخصیت، به دست اندرکاران تعلیم و تربیت کمک نموده تا به صورت کاربردی با آموزش شیوه های مناسب فرزند پروری از بوجود آمدن این سازه مرضی تا حدی پیشگیری کرد.
 
 
متن کامل [PDF 371 kb]   (3288 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1397/3/4 | ویرایش نهایی: 1397/6/17 | پذیرش: 1397/4/26 | انتشار: 1397/5/24 | انتشار الکترونیک: 1397/5/24