دوره 3، شماره 2 - ( پاییز 1396 )                   جلد 3 شماره 2 صفحات 49-57 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- علوم پزشکی کردستان ، shahnaz.salawati68@gmail.com
2- علوم پزشکی کردستان
3- دانشگاه علوم پزشکی کردستان
چکیده:   (417 مشاهده)
زمینه و هدف: کلید ایفای نقش در حرفه پرستاری برقراری ارتباط مناسب است و در واقع اساس کار پرستاران در مراقبت از بیماران محسوب می‌شود. شناخت عوامل مرتبط با مهارت‌های ارتباطی دانشجویان پرستاری از جمله هوش معنوی می‌تواند در جهت افزایش کیفیت مراقبت‌ها باشد. هدف این مطالعه بررسی همبستگی هوش معنوی و مهارت‌های ارتباطی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان بود.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی - همبستگی، 286 دانشجوی پرستاری با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند. اطلاعات توسط پرسشنامه هوش معنوی کینگ و پرسشنامه مهارت‌های ارتباطی بارتون جمع‌آوری گردید. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با آزمون‌های آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم‌افزار SPSS نسخه 21 انجام شد.
یافته‌ها: میانگین سن دانشجویان 2/39 ± 21/37 سال بود. بیشتر دانشجویان مورد مطالعه مرد (55%) و شاغل به تحصیل در سال چهارم دانشگاه (30%) (ترم هفتم (17/1%) بودند. میانگین (انحراف معیار) نمره هوش معنوی 59/71 (12/04) و مهارت‌های ارتباطی 51/83 (10/10) بود؛ که بر اساس ضریب همبستگی پیرسون، میزان همبستگی بین مهارت‏ های ارتباطی با هوش معنوی و حیطه ‏های آن مثبت (0/149) و از نظر آماری معنی‏ دار بود (0/05P<).
نتیجه‌گیری: بین هوش معنوی و مهارت‌های ارتباطی همبستگی مثبت و معنی‌داری وجود داشت. توجه به این مهم در دانشجویان در کنار ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی می‌تواند موجب ارتقاء مهارت‌های ارتباطی این قشر مهم و افزایش کیفیت مراقبت‌های پرستاری در آینده گردد.
 
متن کامل [PDF 417 kb]   (328 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۷/۳/۲۰ | ویرایش نهایی: ۱۳۹۷/۶/۱۷ | پذیرش: ۱۳۹۷/۴/۱۸ | انتشار: ۱۳۹۷/۵/۲۴ | انتشار الکترونیک: ۱۳۹۷/۵/۲۴