دوره 3، شماره 2 - ( پاییز 1396 )                   جلد 3 شماره 2 صفحات 38-48 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.29252/sjnmp.3.2.38


XML English Abstract Print


1- دانشگاه علوم پزشکی کردستان
2- علوم پزشکی لرستان
3- علوم پزشکی تهران
4- علوم پزشکی لرستان ، : raziehshirzad07@gmail.com
چکیده:   (854 مشاهده)
زمینه و هدف: از آنجایی که رعایت موازین اخلاقی عاملی مؤثر برای بهتر شدن عملکرد پرستار در ارائه مراقبت با کیفیت است، لذا مطالعه ی حاضر با هدف بررسی حساسیت اخلاقی پرستاران شاغل در بیمارستان شهید مدنی خرم‌آباد در بهار سال 1396 انجام شد.
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی بود که روی 200 نفر پرستار شاغل در بیمارستان شهید مدنی خرم‌آباد انجام شد. نمونه‌ها به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه ی اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه ی حساسیت اخلاقی پرستاران در تصمیم‌گیری استفاده گردید. اطلاعات جمع‌آوری‌شده توسط نرم‌افزار SPSS نسخه 16 و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: بر اساس نتایج گزارش‌شده، 19/5 درصد از پرستاران حساسیت اخلاقی کم، 77 درصد حساسیت اخلاقی متوسط و 3/5 درصد حساسیت اخلاقی زیاد داشتند. بیشترین امتیاز کسب شده مربوط به بعد آگاهی از نحوه ارتباط با بیمار 15/45±63/33 و کمترین امتیاز مربوط به بعد دانش حرفه ای پرستاران 26/13±52/69 بود.
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته های این مطالعه مشخص شد که پرستاران از حساسیت اخلاقی متوسطی برخوردار بودند و به مدیران پرستاری پیشنهاد می شود که به تدوین برنامه های مناسب جهت افزایش میزان حساسیت اخلاقی پرستاران در سیستم درمانی کشور بپردازند.
 
واژه‌های کلیدی: حساسیت، اخلاق، پرستار
متن کامل [PDF 318 kb]   (798 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۷/۴/۱۰ | ویرایش نهایی: ۱۳۹۷/۶/۱۷ | پذیرش: ۱۳۹۷/۵/۲۴ | انتشار: ۱۳۹۷/۵/۲۴ | انتشار الکترونیک: ۱۳۹۷/۵/۲۴