دوره 3، شماره 3 - ( زمستان 1396 )                   جلد 3 شماره 3 صفحات 45-56 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- مدرس دانشگاه، گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور کاشمر، کاشمر، ایران ، t.mohammad2@gmail.com
2- باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران
چکیده:   (367 مشاهده)
زمینه و هدف: اضطراب امتحان یک پدیده شایع در میان دانشجویان و از جمله مشکلات نظام آموزشی محسوب می­شود. لذا هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر خودگویی در کاهش اضطراب امتحان دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند بود.
مواد و روش­ ها: این پژوهش به روش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر، همه دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند بودند که در سال 1397 در این دانشکده به تحصیل اشتغال داشتند. در این پژوهش دانشجویان به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب و از بین آن‌ها تعداد 30 نفر که در سیاهه اضطراب امتحان (TAT) بالاترین نمره را آوردند به عنوان نمونه انتخاب و به روش تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش در 10 جلسه 1 ساعتی برنامه آموزشی مدیریت خودگویی را دریافت کردند و گروه کنترل درمان خاصی را دریافت نکردند. برای جمع‌آوری داده­ها از پرسشنامه اضطراب امتحان استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین اضطراب امتحان در گروه آزمایش و گروه کنترل پس از مداخله آزمایشی (آموزش راهبردهای خودگویی) در سطح معناداری (0/05P) تفاوت معناداری وجود داشت )میانگین و انحراف معیار نمره اضطراب امتحان در دو گروه آزمایش و کنترل به ترتیب 6/78±53/03 و 10/25±46/96 بود).
نتیجه­ گیری: بنابراین می­توان گفت درمان شناختی مبتنی بر خودگویی در کاهش اضطراب امتحان دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند مؤثر است و می ­تواند به عنوان یک روش درمانی مورد توجه قرار گیرد.
 
متن کامل [PDF 566 kb]   (232 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۷/۴/۳۱ | ویرایش نهایی: ۱۳۹۷/۶/۵ | پذیرش: ۱۳۹۷/۵/۱۱ | انتشار: ۱۳۹۷/۵/۲۴ | انتشار الکترونیک: ۱۳۹۷/۵/۲۴