دوره 4، شماره 3 - ( زمستان 1397 )                   جلد 4 شماره 3 صفحات 53-62 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، mirfarhadin@gmail.com
2- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
3- دانشگاه علوم پزشکی گیلان
چکیده:   (326 مشاهده)
زمینه و هدف: یکی از مهم ترین دغدغه های آموزشی در سال های اخیر ، حضور مؤثر دانشجویان در کلاس‌های درس تئوری است.حضور در کلاس فرصتی برای یادگیری و کاهش افت تحصیلی دانشجویان است. مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل مرتبط با حضور مؤثر دانشجویان در رده‌های درس تئوری از دیدگاه دانشجویان دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1396 انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی بود که بر روی 112 دانشجوی دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان که به صورت سرشماری انتخاب شده بودند، صورت گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد عوامل مؤثر بر حضور دانشجویان در کلاس درس تئوری فصیحی هرندی و همکاران  بود. داده ها با نرم‌افزار SPSS 21 و آزمونه‌ای آمار توصیفی و آمار استنباطی (تی مستقل و آنووا) در سطح معنی داری (0/05p<) مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند.
یافته ها: میانگین سنی نمونه های مورد پژوهش 2±22/7، 55/4 درصد (62 نفر) پسر و 49/1 درصد (55 نفر) بومی بودند. تسلط استاد بر مطالب درسی، روش تدریس مناسب، علاقه به مبحث درسی و کاربرد مطالب ارائه‌شده در بالین بیمار به ترتیب بیشترین میانگین نمره را داشتند. از بین عوامل مؤثر بر حضور در کلاس تئوری، بیشترین میانگین نمره مربوط به حیطه دانشجو بود. بین سال تحصیلی دانشجویان با حیطه استاد ارتباط آماری معنادار وجود داشت (0/05p<).
نتیجه گیری: تسلط علمی استاد، روش تدریس و علایق دانشجویان، از عوامل مؤثر بر حضور دانشجویان در کلاس‌های درس تئوری بود
متن کامل [PDF 644 kb]   (156 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۷/۵/۲۴ | ویرایش نهایی: ۱۳۹۸/۴/۹ | پذیرش: ۱۳۹۷/۹/۱۴