دوره 4، شماره 1 - ( تابستان 1397 )                   جلد 4 شماره 1 صفحات 71-80 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشگاه علوم پزشکی کردستان
2- دانشگاه علوم پزشکی کردستان ، amohammadi1364@gmail.com
چکیده:   (670 مشاهده)
زمینه و هدف: در سال‌های اخیر خشونت محل کار در حوزه سلامت با روند فزاینده‌ای گزارش شده است. هدف این مطالعه بررسی فراوانی مواجهه با خشونت محل کار در کارکنان فوریت‌های پزشکی شهرستان سنندج و عوامل مؤثر بر آن است.
مواد و روش ­ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلی بود که به روش مقطعی در مراکز فوریت‌های پزشکی شهرستان سنندج در سال 1395 انجام گرفت. با توجه به محدود بودن جامعه پژوهش از روش سرشماری استفاده شد و تمامی 126 نفر کارکنان این مراکز به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار جمع­ آوری داده‌ها پرسشنامه ­ی خودگزارش دهی بود. از روش‌های آماری توصیفی، آزمون کای دو و آزمون دقیق فیشر جهت تحلیل داده‌ها با کمک نرم افزار SPSS20 استفاده شد.
یافته ­ها: یافته‌ها نشان داد که (90-75 95% CI=) 84% کارکنان فوریت پزشکی تجربه خشونت محل کار را در یک سال گذشته داشته‌اند که (52-3295% CI=)42% خشونت فیزیکی و (88-7295% CI= ) 81% خشونت کلامی بوده است. 59/4% (47 نفر) کارکنان منبع خشونت را همراه بیماران بیان کردند. 87% آن‌ها معتقد بودند که رویه مناسبی برای گزارش خشونت در محل کارشان وجود ندارد. رابطه معنی‌داری بین سن، وضعیت تأهل، سابقه کاری، داشتن نوبت‌کاری با تجربه خشونت در کارکنان فوریت‌های پزشکی وجود نداشت.
نتیجه­ گیری: خشونت محل کار در کارکنان فوریت‌های پزشکی شهرستان سنندج بسیار بالا و هشداردهنده است. این میزان از خشونت می‌تواند موجب کاهش کیفیت کار مراقبتی و افزایش استرس شغلی شود. با توجه به میزان بالای سوانح و حوادث در ایران و ضرورت آرامش این کارکنان، مداخلات مدیریتی از جمله آموزش عمومی جامعه، ایجاد سیستم گزارش دهی مناسب برای کارکنان و رسیدگی به گزارش‌ها ضروری به نظر می‌رسد.
 
متن کامل [PDF 524 kb]   (314 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۷/۶/۱۶ | ویرایش نهایی: ۱۳۹۸/۴/۹ | پذیرش: ۱۳۹۷/۷/۱۸ | انتشار: ۱۳۹۸/۸/۲ | انتشار الکترونیک: ۱۳۹۸/۸/۲

فهرست منابع
1. World Health Organization. Framework Guidelines for Addressing Workplace Violence in the Health Sector. Geneva, Switzerland: International Labour Office. 2002.
2. Nelson R. Tackling Violence Against Health-Care Workers. The Lancet. 2014. [DOI:10.1016/S0140-6736(14)60658-9]
3. Beech B, Leather P. Workplace Violence in the Health Care Sector: A review of Staff Training and Integration of Training Evaluation Models. Aggression and Violent Behavior. 2006;11(1):27-43. [DOI:10.1016/j.avb.2005.05.004]
4. Magnavita N, Heponiemi T. Violence Towards Health Care Workers in a Public Health Care Facility in Italy: A Repeated Cross-Sectional Study. BMC Health Services Research. 2012;12(1):108. [DOI:10.1186/1472-6963-12-108]
5. Copeland D, Henry M. Workplace Violence and Perceptions of Safety among Emergency Department Staff Members: Experiences, Expectations, Tolerance, Reporting, and Recommendations. Journal of Trauma Nursing. 2017;24(2):65-77. [DOI:10.1097/JTN.0000000000000269]
6. Xing K, Jiao M, Ma H, Qiao H, Hao Y, Li Y, et al. Physical Violence against General Practitioners and Nurses in Chinese Township Hospitals: A Cross-Sectional Survey. Plos One. 2015;10(11):E0142954. [DOI:10.1371/journal.pone.0142954]
7. Mckenna L, Boyle M. Midwifery Student Exposure to Workplace Violence in Clinical Settings: An Exploratory Study. Nurse Education in Practice. 2016;17(1):123-7. [DOI:10.1016/j.nepr.2015.11.004]
8. Camerino D, Estryn-Behar M, Conway PM, Van Der Bijm, Hasselhorn HM. Work-Related Factors and Violence among Nursing Staff in the European Next Study: A Longitudinal Cohort Study. International Journal of Nursing Studies. 2008;45(1):35-50. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2007.01.013]
9. Abualrub RF, Al-Asmar AH. Psychological Violence in the Workplace among Jordanian Hospital Nurses. Journal of Transcultural Nursing. 2014;25(1):6-14. [DOI:10.1177/1043659613493330]
10. Alameddine M, Mourad Y, Dimassi H. A National Study on Nurses' Exposure to Occupational Violence in Lebanon: Prevalence, Consequences and Associated Factors. Plos One. 2015;10 (9): E0137105. [DOI:10.1371/journal.pone.0137105]
11. Zhao S, Xie F, Wang J, Shi Y, Zhang S, Han X, et al. Prevalence of Workplace Violence against Chinese Nurses and its Association with Mental Health: A Cross-Sectional Survey. Archives of Psychiatric Nursing. 2018;32(2):242-7. [DOI:10.1016/j.apnu.2017.11.009]
12. Khoshknab MF, Oskouie F, Najafi F, Ghazanfari N, Tamizi Z, Ahmadvand H. Psychological Violence in the Health Care Settings in Iran: A Cross-Sectional Study. Nursing and Midwifery Studies. 2015; 4(1):E24320. [DOI:10.17795/nmsjournal24320]
13. Alkorashy HA, Al Moalad FB. Workplace Violence against Nursing Staff in a Saudi University Hospital. International Nursing Review. 2016;63(2):226-32. [DOI:10.1111/inr.12242]
14. Taylor JL, Rew L. A Systematic Review of the Literature: Workplace Violence in the Emergency Department. Journal of Clinical Nursing. 2011;20(8):1072-85. [DOI:10.1111/j.1365-2702.2010.03342.x]
15. Choi S, Lee H. Workplace Violence against Nurses in Korea and its Impact on Professional Quality of Life and Turnover Intention. Journal of Nursing Management. 2017; 25(7):508-18. [DOI:10.1111/jonm.12488]
16. Blackstock S, Harlos K, Macleod ML, Hardy CL. The Impact of Organisational Factors on Horizontal Bullying and Turnover Intentions in the Nursing Workplace. Journal of Nursing Management. 2015;23(8):1106-14. [DOI:10.1111/jonm.12260]
17. Gates D, Gillespie G, Smith C, Rode J, Kowalenko T, Smith B. Using Action Research to Plan a Violence Prevention Program for Emergency Departments. Journal of Emergency Nursing. 2011;37(1):32-9. [DOI:10.1016/j.jen.2009.09.013]
18. Kwok R, Law Y, Li K, Ng Y, Cheung M, Fung V, et al. Prevalence of Workplace Violence against Nurses in Hong Kong. Hong Kong Medical Journal. 2006; 12(1):6-9.
19. Maguire BJ, O'meara P, O'neill BJ, Brightwell R. Violence against Emergency Medical Services Personnel: A Systematic Review of the Literature. American Journal of Industrial Medicine. 2018;61(2):167-80. [DOI:10.1002/ajim.22797]
20. Gormley MA, Crowe RP, Bentley MA, Levine R. A National Description of Violence Toward Emergency Medical Services Personnel. Prehospital Emergency Care. 2016; 20(4): 439-47. [DOI:10.3109/10903127.2015.1128029]
21. Bigham BL, Jensen JL, Tavares W, Drennan IR, Saleem H, Dainty KN, et al. Paramedic Self-Reported Exposure to Violence in the Emergency Medical Services (EMS) Workplace: A Mixed-Methods Cross-Sectional Survey. Prehospital Emergency Care. 2014;18(4):489-94. [DOI:10.3109/10903127.2014.912703]
22. Sheikh-Bardsiri H, Aminizadeh M, Sarhadi M, Khademipour G, Mousavi M. The Frequency of Violence in Workplace against Emergency Care Personnel in Kerman, Iran, and the Factors Affecting the Occurrence. J Manage Med Inform Sch. 2013;1(2):95-101. [Persian].
23. Rahmani A. Assessing Workplace Violence Toward Ems'personnel in Prehospital Settings of East Azerbaijan Province. Scientific Journal for Forensic Medicine. 2009; 15 (2) :100-107. [Persian].
24. Vezyridis P, Samoutis A, Mavrikiou PM. Workplace Violence against Clinicians in Cypriot Emergency Departments: A National Questionnaire Survey. Journal of Clinical Nursing. 2015;24(9-10):1210-22. [DOI:10.1111/jocn.12660]
25. Boyle M, Koritsas S, Coles J, Stanley J. A Pilot Study of Workplace Violence Towards Paramedics. Emergency Medicine Journal. 2007;24(11):760-3. [DOI:10.1136/emj.2007.046789]
26. Maghami M, Aghababaeian H, Bosak S. Evaluation of Verbal Violence against Emergency Medical Personnel at Work in 2014. Occupational Medicine Quarterly Journal. 2015;7(1):32-40. [Persian].
27. . Kowalenko T, Gates D, Gillespie GL, Succop P, Mentzel TK. Prospective Study of Violence against Ed Workers. The American Journal of Emergency Medicine. 2013;31(1):197-205. [DOI:10.1016/j.ajem.2012.07.010]
28. Koohestani H, Baghcheghi N, Rezaii K, Ebrahimi Fakhar H. Risk Factors for Workplace Violence in Emergency Medical Technician Students. Iran Occupational Health. 2012; 9(2): 68-75. [Persian].
29. Salavati S, Salavati P, Aradoi Z, Tabesh H, Daraie M. Workplace Violence against Nurses in Ahvaz Educational Hospitals. The Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty. 2015;12(11):1018-27. [Persian].
30. Grange JT, Corbett SW. Violence against Emergency Medical Services Personnel. Prehospital Emergency Care. 2002; 6(2):186-90. [DOI:10.1080/10903120290938526]