دوره 4، شماره 1 - ( تابستان 1397 )                   جلد 4 شماره 1 صفحات 62-70 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
2- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، surgicaltechnologist89@yahoo.com
چکیده:   (960 مشاهده)
زمینه و هدف: مستندسازی مراقبت‌ها، از وظایف پرستاران اتاق عمل است. از مواردی که حین عمل می­تواند سبب آسیب به بیماران شود و نیاز به ثبت دارد، استفاده از دستگاه‌های الکتروکوتر و تورنیکت است که جای آن در چک‌لیست‌های جراحی خالی است. لذا هدف از پژوهش حاضر، تغییر در چک‌لیست جراحی ایمن از طریق مستندسازی استفاده از دستگاه‌های الکتروکوتر و تورنیکت است.
مواد و روش ­ها: این مطالعه اقدام پژوهی، در سال 1396 بر روی 30 نفر از پرستاران اتاق عمل بیمارستانی در شهر اصفهان انجام شد. راهکار منتخب، افزودن چک‌لیست محقق ساخته به پرونده­های اتاق عمل جهت ثبت استفاده از الکتروکوتر و تورنیکت بود که به مدت 3 ماه اجرا گردید. قبل و بعد از مداخله، یک فرم نظرسنجی محقق ساخته در خصوص وضعیت ثبت پرونده­های اتاق عمل توسط نمونه­ ها تکمیل شد. آنالیز آماری با آمار توصیفی و تحلیلی در نرم‌افزار SPSS 22.0 انجام شد.
یافته‌ها: از 30 نفر نمونه، رشته تحصیلی 28 نفر اتاق عمل با میانگین سابقه شغلی 8/30±11/87 سال بود. فراوانی پاسخ مثبت به سؤال «آیا چک‌لیست جدید را کاربردی می­دانید؟»، بعد از مداخله به‌طور معناداری بیشتر از قبل از مداخله بود (0/001P<). 90% از پرستاران با افزودن چک‌لیست و 96/7% با تأثیر چک‌لیست جدید بر کاهش بروز خطای شغلی و آسیب به بیماران موافق بودند.
نتیجه­ گیری: چک‌لیست ثبت استفاده از الکتروکوتر و تورنیکت کاربردی بود. مستندسازی کامل، می­تواند احتمال ایجاد خطا را کاهش دهد و سندی معتبر در مقابل مشکلات قانونی برای مراقبین درمانی فراهم نماید.
متن کامل [PDF 791 kb]   (487 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۷/۶/۲۸ | ویرایش نهایی: ۱۳۹۸/۴/۹ | پذیرش: ۱۳۹۷/۷/۶ | انتشار: ۱۳۹۸/۸/۲ | انتشار الکترونیک: ۱۳۹۸/۸/۲

فهرست منابع
1. Pillips N. Berry & Kohn's Operating Room Technique: Elsevier; 2017.
2. Sparkes D, Rylah B. The World Health Organization Surgical Safety Checklist. British Journal of Hospital Medicine (2005). 2010; 71(5): 276-80. [DOI:10.12968/hmed.2010.71.5.47908]
3. Rosenberg Nm, Urman Rd, Gallagher S, Stenglein J, Liu X, Shapiro Fe. Effect of an Office-Based Surgical Safety System on Patient Outcomes. Eplasty. 2012; 12:493-495.
4. Tiusanen Ts, Junttila K, Leinonen T, Salanterä S. The Validation of Aorn Recommended Practices in Finnish Perioperative Nursing Documentation. Aorn Journal. 2010; 91(2):236-47. [DOI:10.1016/j.aorn.2009.06.027]
5. Spruce L, Braswell Ml. Implementing Aorn Recommended Practices for Electrosurgery. Aorn Journal. 2012; 95(3):373-87. [DOI:10.1016/j.aorn.2011.12.018]
6. Saaiq M, Zaib S, Ahmad S. Electrocautery Burns: Experience with Three Cases and Review of Literature. Annals of Burns and Fire Disasters. 2012; 25(4):203-8.
7. Eder Sp. Guideline Implementation: Energy-Generating Devices, Part 1-Electrosurgery. Aorn Journal. 2017; 105(3):300-10. [DOI:10.1016/j.aorn.2017.01.004]
8. Hicks Rw, Denholm B. Implementing Aorn Recommended Practices for Care of Patients Undergoing Pneumatic Tourniquet-Assisted Procedures. Aorn Journal. 2013; 98(4):382-96. [DOI:10.1016/j.aorn.2013.08.004]
9. Lamont T, Watts F, Stanley J, Scarpello J, Panesar S. Reducing Risks of Tourniquets Left on After Finger and Toe Surgery: Summary of a Safety Report from the National Patient Safety Agency. Bmj. 2010; 340(7753):973-4. [DOI:10.1136/bmj.c1981]
10. Mingo-Robinet J, Castañeda-Cabrero C, Alvarez V, León Alonso-Cortés Jm, Monge-Casares E. Tourniquet-Related Iatrogenic Femoral Nerve Palsy after Knee Surgery: Case Report and Review of the Literature. Case Reports in Orthopedics. 2013; 201:1-4.. [DOI:10.1155/2013/368290]
11. Doosti-Irani M, Abdoli S, Parvizy S, Fatemi Ns. Overcoming Diabetes-Related Stigma in Iran: A Participatory Action Research. Applied Nursing Research. 2017; 36: 115-21.. [DOI:10.1016/j.apnr.2017.06.008]
12. Foglia Rp, Alder Ac, Ruiz G. Improving Perioperative Performance: The Use of Operations Management and the Electronic Health Record. Journal of Pediatric Surgery. 2013; 48(1):95-8. [DOI:10.1016/j.jpedsurg.2012.10.022]
13. Catchpole K. Errors in the Operating Theatre-How to Spot and Stop them. Journal of Health Services Research & Policy. 2010; 15(1_Suppl):48-51. [DOI:10.1258/jhsrp.2009.09s105]
14. Landers R. Reducing Surgical Errors: Implementing a Three-Hinge Approach to Success. Aorn Journal. 2015; 101(6):657-65. [DOI:10.1016/j.aorn.2015.04.013]
15. Stratton M. The Power of Checklists. Aorn Journal. 2016; 103(6):549-51. [DOI:10.1016/j.aorn.2016.04.013]
16. Fourcade A, Blache Jl, Grenier C, Et Al. Barriers to Staff Adoption of a Surgical Safety Checklist. Bmj Qual Saf 2012; 21(3):191-7. [DOI:10.1136/bmjqs-2011-000094]
17. De Vries En, Dijkstra L, Smorenburg Sm, Et Al. The Surgical Patient Safety System (Surpass) Checklist Optimizes Timing of Antibiotic Prophylaxis. Patient Safety in Surgery. 2010; 4(1):6-10 [DOI:10.1186/1754-9493-4-6]