دوره 4، شماره 3 - ( زمستان 1397 )                   جلد 4 شماره 3 صفحات 6-15 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشگاه هنر اسلامی تبریز ، h.ammarloo@tabriziau.ac.ir
2- دانشگاه هنر اسلامی تبریز
چکیده:   (315 مشاهده)
زمینه و هدف: رسیدن به عملکرد بهینه به همراه بهبود حافظه و بازشناسی از مهم‌ترین اهداف دانشجویان در زمینه ی پیشرفت تحصیلی است. پژوهش حاضر با هدف تأثیر توان‌بخشی رایانه یار بر بهبود عملکرد حافظه فعال و بازشناسی اشکال در دانشجویان طراحی صنعتی دانشگاه هنر اسلامی شهر تبریز انجام شد.
مواد و روش ها: طرح پژوهش حاضر به صورت نیمه آزمایشی با دو گروه 15 نفری آزمودنی انجام شد. شرکت‌کنندگان به صورت تصادفی ساده انتخاب و در گروه های آزمایش و کنترل قرار گرفتند. بدین‌صورت که هر گروه شامل 15 نفر بود. ابزار پژوهش شامل برنامه کامپیوتری توان‌بخشی رایانه یار و آزمون حافظه فعال و بازشناسی اشکال بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 21 و با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیره صورت گرفت.
یافته‌ها: تحلیل داده ها نشان داد که بین میانگین نمره های پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی داری وجود داشت (0/01p =)، به‌نحوی‌که توان‌بخشی رایانه یار باعث بهبود حافظه فعال و بازشناسی اشکال در افراد گروه آزمایش شده است. مقایسه نمره پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش و کنترل با اثر کوریت پیش‌آزمون انجام شد.
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که توان‌بخشی رایانه یار می تواند به عنوان یک روش برای دستیابی به عملکرد بهینه در دانشجویان طراحی صنعتی مورد استفاده قرار بگیرد.
 
متن کامل [PDF 627 kb]   (124 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۷/۷/۲۵ | ویرایش نهایی: ۱۳۹۸/۴/۹ | پذیرش: ۱۳۹۷/۹/۱۴