دوره 2، شماره 2 - ( پائیز 1395 )                   جلد 2 شماره 2 صفحات 22-32 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.29252/sjnmp.2.2.22


XML English Abstract Print


1- دانشگاه علوم پزشکی کردستان
چکیده:   (1855 مشاهده)

مقدمه وهدف: اعتیاد به مواد مخدر بعنوان یک بیماری و یکی از چهار بحران بزرگ جهان (بحران محیط زیست، فقر، تهدید اتمی و مواد مخدر) به شمار می­آید و در کشور ما ایران به دلیل وجود بافت جوان جمعیتی، این موضوع پیچیدگی خاص خود را یافته است. این مطالعه با هدف پیش بینی مدل گرایش به اعتیاد دانشجویان بر اساس عوامل شخصیتی (NEO) انجام شد.

مواد و روش­ها: روش مطالعه از نوع توصیفی- همبستگی بوده و نمونه پژوهش شامل 220 نفر از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج در سال تحصیلی 1394-1393 بودند؛ که  با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه­های پنج عامل بزرگ شخصیتNEO-FFI ، و مقیاس آمادگی به اعتیاد اهواز (LAP) بود. داده­ها با استفاده از نرم­افزار آماری SPSS-16 تجزیه و تحلیل و با استفاده از نرم افزار LISERL تحلیل مسیر گردید.

یافته­ها: نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین متغییرهای برونزا برونگرایی و وظیفه­شناسی با ضریب رگرسیونی 12/0- و37/0 به طور مستقیم اثر معنی­داری بر آمادگی به اعتیاد دارند.

بحث و نتیجه­گیری: طبق یافته­ها ویژگی­های شخصیتی برونگرایی پیش­بینی­کننده مناسبی برای گرایش دانشجویان به سوء مصرف مواد بود، بنابراین در حوزه پیشگیری از وابستگی به مواد،آموزش دانشجویان در این زمینه می­تواندکمک کننده باشد.

متن کامل [PDF 225 kb]   (2492 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1395/2/15 | ویرایش نهایی: 1398/4/10 | پذیرش: 1396/2/27 | انتشار: 1396/12/16 | انتشار الکترونیک: 1396/12/16