دوره 2، شماره 3 - ( زمستان 1395 )                   جلد 2 شماره 3 صفحات 21-30 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.29252/sjnmp.2.3.3


XML English Abstract Print


1- دانشگاه علوم پزشکی کردستان
2- دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
3- مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
4- کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان
چکیده:   (1272 مشاهده)
مقدمه و هدف: آموزش بالینی فعالیتی است که سبب تسهیل یادگیری در محیط­های بالینی می­شود. در این پروسه، دانشجویان به همراه مدرسان بالینی خود فعالیت می­کنند. این مطالعه با هدف تعیین دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی در مورد مورد ویژگی­های خاص مدرسین بالینی اجرا گردید. 
مواد و روشها: این مطالعه از نوع مقطعی بود. جامعه مورد بررسی، دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه­های علوم پزشکی کردستان و آزاد اسلامی سنندج بودند که از بین آنها 660 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع­آوری داده­ها، پرسشنامه­ای دو بخشی بود. بخش اول آن مشخصات دموگرافیک نمونه­های مورد بررسی و بخش دوم آن 47 سئوال شامل گویه­های مؤثر بر شخصیت فردی و شایستگی حرفه­ای از نظر دانشجویان پرستاری و مامایی بود. برای جمع­آوری داده­ها از روش طبقه­بندی سهمیه­ای استفاده گردید. داده­های جمع­آوری شده با نرم افزار SPSS نسخه 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای بررسی رابطه بین متغیرها از آزمون­های آماری من ویتنی و کروسکال والیس استفاده گردید.
یافته­ها: بیشترین و کمترین نمره میانگین بدست آمده با 32/1±74/4 و 18/1±37/4 به ترتیب مربوط به شخصیت فردی و شایستگی حرفه­ای بود. نمره میانگین دانشجویان دختر بالاتر از دانشجویان پسر بود و این تفاوت از نظر آماری معنی­دار بود (001/0>p). بین وضعیت تأهل و حیطه­های توانایی تدریس (02/0=p)، ارزشیابی (03/0=p) و ارتباطات بین فردی (04/0=p) تفاوت آماری معنی­دار مشاهده گردید.
نتیجه­گیری: نتایج این مطالعه بیانگر آن است که مربیان بالینی بایستی از ویژگیهایی مثل شخصیت فردی مناسب و شایسته، توانایی تدریس خوب، شایستگی حرفه­ای قوی، توان ارتباطی بالا و ارزشیابی مناسب دانشجویان برخوردار باشند.
 
متن کامل [PDF 156 kb]   (315 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۹/۸ | ویرایش نهایی: ۱۳۹۸/۴/۱۶ | پذیرش: ۱۳۹۶/۹/۸ | انتشار: ۱۳۹۶/۹/۸ | انتشار الکترونیک: ۱۳۹۶/۹/۸