دوره 2، شماره 3 - ( زمستان 1395 )                   جلد 2 شماره 3 صفحات 39-48 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.29252/sjnmp.2.3.5


XML English Abstract Print


دانشگاه علوم پزشکی کردستان ، parhizkar_a@yahoo.com
چکیده:   (1259 مشاهده)
مقدمه و هدف: خشونت خانگی  یک مشکل عمومی و جهانی است که پیکر خانواده و جامعه را تخریب می­کند و سلامتی روحی، روانی، جسمانی و عاطفی افراد را تهدید می­کند لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان شیوع  خشونت خانگی در زنان باردار و ارتباط آن با مشخصات فردی زنان و همسرانشان در مراکز بهداشتی درمانی شهر سنندج در سال 1395-1394 انجام شد.
مواد و روشها: این مطالعه­ی بصورت مقطعی و با روش توصیفی-تحلیلی در سال 1395- 1394 انجام شد 375 نفر از زنانی که برای اولین ویزیت پس از زایمان برای مراقبت به مراکز بهداشتی درمانی سطح شهر سنندج مراجعه کرده بودند بصورت مبتنی بر هدف انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها شامل پرسشنامه بود که با کمک مصاحبه تکمیل گردید.تجزیه و تحلیل داده­ها به کمک نرم افزارSPSS) ) وآزمونهای آماری کای دو انجام شد میزانP  کمتر از 01/0 معنی­دار بود.
یافته­ها: نتایج نشان داد که بیش از 50 درصد از زنان در دوران بارداری مورد خشونت خانگی قرار گرفته بودند. بطوریکه 4/73% زنان مورد مطالعه تحت خشونت روانی، 2/12% آنان مورد خشونت جسمی، 2/11% مورد خشونت اقتصادی و 2/3% مورد خشونت جنسی قرار گرفته بودند. همچنین بین خشونت خانگی با سطح تحصیلات (05/0=Pتعداد فرزندان (05/0=pتعداد سالهای ازدواج (01/0=p) ارتباط معناداری وجود داشت همچنین بین سطح تحصیلات و شغل (001/0=p) همسران با خشونت خانگی ارتباط وجود داشت.
نتیجه­گیری: نشان داد که خشونت بیشتر درافراد کم سواد، و طبقات پایین اجتماعی ایجاد می­شود.
 
واژه‌های کلیدی: خشونت خانگی، بارداری، میزان شیوع
متن کامل [PDF 145 kb]   (351 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۹/۸ | ویرایش نهایی: ۱۳۹۸/۴/۱۶ | پذیرش: ۱۳۹۶/۹/۸ | انتشار: ۱۳۹۶/۹/۸ | انتشار الکترونیک: ۱۳۹۶/۹/۸