فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/5/7 | 
هدف از انتشار فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی بالابردن دانش علمی و پژوهشی محققین، اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشکده و دانشجویان دانشکده های پرستاری، مامایی و پیراپزشکی سراسر کشور می باشد.
فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان به منظور انتشار نتایج پژوهش­ های محققین در تمامی زمینه ­های  مرتبط با علوم پرستاری، مامایی و کلیه مقالات مرتبط با علوم پیراپزشکی می باشد.
مقالات قابل پذیرش شامل: مقالات پژوهشی و اصیل، گزارش کوتاه، مروری، مداخله ای که به صورت تحلیلی، اپیدمیولوژیک، توصیفی، نامه به سردبیر، گزارش موردی و مطالعات کیفی می باشند.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی:
http://sjnmp.muk.ac.ir/find.php?item=1.42.20.fa
برگشت به اصل مطلب