فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی - راهنمای پایگاه
برای مشاهده راهنمای کامل صفحات وبگاه اینجا را کلیک کنید
در باره نشریه : فصلنامه پرستاری ، مامایی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان صاحب امتیاز : دانشکده پرستاری ، مامایی و پیراپزشکی مدیر مسئول و مدیر اجرایی : محمد زاهد رخزادی سردبیر : دکتر روناک شاهوی مجوز چاپ وانتشار : 3/328/42 تاریخ 29/7/81 ترتیب انشار : فصلنامه
هیئت تحریریه : هیئت تحریریه : دکتر نادر اسماعیل نسب ، استاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان ، سنندج ، ایران دکتر شعله شاه غیبی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کردستان ، سنندج ، ایران دکتر هالیزا موهدرجی ، استاد دانشگاه ،مالزی دکتر لیام پوتانگ ، استاد دانشگاه ، مالزی دکتر فریبا فرهادی فر ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کردستان ، سنندج ، ایران دکتر کریم ناصری ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کردستان ، سنندج ، ایران دکتر فردین فتحی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان ، سنندج ، ایران دکتر روناک شاهوی ، استادیار دانشگاه علوم پزشکی کردستان ، سنندج ، ایران دکتر محمد فتحی ، استادیار دانشگاه علوم پزشکی کردستان ، سنندج ، ایران دکتر سینا ولیئی ، استادیار دانشگاه علوم پزشکی کردستان ، سنندج ، ایران دکتر احمد وهابی ، استادیار دانشگاه علوم پزشکی کردستان ، سنندج ، ایران دکتر سیامک درخشان ، استادیار دانشگاه علوم پزشکی کردستان ، سنندج ، ایران دکتر دائم روشنی ، استادیار دانشگاه علوم پزشکی کردستان , سنندج ،ایران دکتر فریبا ابتکار ، استادیار دانشگاه علوم پزشکی کردستان ، سنندج ، ایران دکتر جمال صیدی ، استادیار دانشگاه علوم پزشکی کردستان ، سنندج ، ایران مختار یعقوبی ، مربی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ، سنندج ، ایران فریده الهی منش ، مربی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ، سنندج ، ایران کامبیز ذهنی ، مربی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ، سنندج ، ایران نازیلا علیایی ، مربی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ، سنندج ، ایران لیلا هاشمی نسب ، مربی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ، سنندج ، ایران سیمین نزاریان ، مربی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ، سنندج ، ایران هیئت داوران : مارلین اردلان ، فراست اردلان ، سعید امینا ، عهدیه پرهیزکار ، کژال حسامی ، فرنگیس خسروی ، فریبا رعنایی ، شعله شامی ، قادر صالح نژاد، نسرین علیرمایی ، فرزانه ظاهری ، ماریا کلهر ، گلرخ مریدی مشاور آمار اپیدمیولوژی : دکتر نادر اسماعیل نسب ویراستار فارسی : دکتر روناک شاهوی ، زاهد رخزادی نشانی : سنندج ، خیابان پاسداران ، دانشگاه علوم پزشکی کردستان ، دانشکده پرستاری و مامایی ، کد پستی 13466-66177 تلفن : 33664645-087 senajournal@muk.ac.irپست الکترونیکی
برای مشاهده راهنمای کامل صفحات وبگاه اینجا را کلیک کنید