برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
کاربرد مدل پرستاری پپلاو در پرستاری بالینی: یک مطالعه مرور سیستماتیک (13297 مشاهده)
بررسی مقایسه اکسیژن درمانی با ماسک صورت وکانولای بینی بر درصد اشباع اکسیژن هموگلوبین (7942 مشاهده)
بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی در کارکنان دانشکده علوم پزشکی اسفراین در سال 1397 (7826 مشاهده)
راهبردهای استقلال حرفه ای در پرستاری (6029 مشاهده)
ارتباط بین یک دوره بلند مدت فعالیت بدنی منظم و اضطراب بدنی اجتماعی در زنان چاق (5213 مشاهده)
تمایل به ترک خدمت در پرستاران شاغل و عوامل مرتبط: یک مرور نظام مند (5077 مشاهده)
چالش‌های برقراری ارتباط پرستار و بیمار در ایران: یک مطالعه مروری (4954 مشاهده)
کیفیت مراقبت‌های پرستاری در پرستاران (4241 مشاهده)
مقایسه اثر اتانول کلر هگزیدین گلوکونات /اتانول وبتادین در پیشگیری از فلبیت ناشی از کاتترهای وریدهای محیطی در بیماران بخشهای داخلی بیمارستان بعثت سنندج (4195 مشاهده)
جایگاه واقعی مراقبت بیمار محور در نظام سلامت ایران (4003 مشاهده)
عوامل موثر در بروز خطاهای دارویی در پرستاران شاغل در بیمارستان بعثت سنندج در سال 1390 (3748 مشاهده)
بررسی کیفیت زندگی سالمندان شهر ایلام و عوامل مرتبط با آن در سال 1394 (3574 مشاهده)
تبیین تجربه پرستاران مراقبت ویژه از مراقبت بیماران مرحله آخر حیات : یک مطالعه کیفی (3517 مشاهده)
پیش بینی عملکرد شغلی و تاب آوری بر اساس ویژگی های شخصیتی (3500 مشاهده)
بررسی موانع برقراری ارتباط مؤثر پرستاران با بیماران از دیدگاه پرستاران (3237 مشاهده)
جایگاه واقعی فرهنگ ایمنی بیمار در نظام سلامت: یک مطالعه مروری (3196 مشاهده)
دیدگاه دانشجویان بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در مورد رشته تحصیلی و آینده شغلی و عوامل مرتبط با آن، سال 1393 (3172 مشاهده)
سبک های فرزند پروری والدین با کمال گرایی در دانشجویان خانواده‌های تک فرزند و چند فرزند (3099 مشاهده)
تجربه جراحی در مردان مبتلا به هایپرپلازی خوش خیم پروستات: یک آنالیز محتوی کیفی (3097 مشاهده)
بررسی میزان صداقت وعذرخواهی در پرستاران هنگام ارائه خدمات به بیماران از دیدگاه بیماران (3089 مشاهده)
بررسی رفتارهای خودمراقبتی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به نارسائی احتقانی قلب بستری دربخش های داخلی قلب بیمارستان توحید سنندج (3021 مشاهده)
بررسی رابطه میان عملکرد خانواده و سلامت روانی در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کردستان (3001 مشاهده)
بررسی عوامل تسهیل کننده وبازدارنده آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری کارآموز در عرصه دانشکده پرستاری ومامایی سنندج (2967 مشاهده)
کنترل کیفی دستگاههای رادیولوژی معمولی در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کردستان (2956 مشاهده)
بررسی شاخص توده بدنی و ارتباط آن با فعالیت بدنی و برخی خصوصیات دموگرافیک در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان (2908 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
بررسی مقایسه اکسیژن درمانی با ماسک صورت وکانولای بینی بر درصد اشباع اکسیژن هموگلوبین (16156 دریافت)
اثرات گل مغربی در مامایی بالینی ایران: یک مطالعه مروری (12321 دریافت)
کاربرد مدل پرستاری پپلاو در پرستاری بالینی: یک مطالعه مرور سیستماتیک (7160 دریافت)
تجربه جراحی در مردان مبتلا به هایپرپلازی خوش خیم پروستات: یک آنالیز محتوی کیفی (6470 دریافت)
کنترل کیفی دستگاههای رادیولوژی معمولی در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کردستان (6142 دریافت)
پیش بینی عملکرد شغلی و تاب آوری بر اساس ویژگی های شخصیتی (6123 دریافت)
چالش‌های برقراری ارتباط پرستار و بیمار در ایران: یک مطالعه مروری (5599 دریافت)
شاخص های جداسازی از ونتیلاتور: مروری یکپارچه بر مقالات داخلی منتشرشده (5543 دریافت)
بررسی نوسانات ضربان قلب با دو روش فرکانس محور و زمان محور متعاقب تمرین ایروبیک در مردان فعال دانشگاهی (4876 دریافت)
بررسی شاخص توده بدنی و ارتباط آن با فعالیت بدنی و برخی خصوصیات دموگرافیک در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان (4821 دریافت)
بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی در کارکنان دانشکده علوم پزشکی اسفراین در سال 1397 (4545 دریافت)
بررسی رابطه میان عملکرد خانواده و سلامت روانی در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کردستان (4487 دریافت)
سبک های فرزند پروری والدین با کمال گرایی در دانشجویان خانواده‌های تک فرزند و چند فرزند (4111 دریافت)
دیدگاه دانشجویان بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در مورد رشته تحصیلی و آینده شغلی و عوامل مرتبط با آن، سال 1393 (4044 دریافت)
سندرم نکرولیز اپیدرمی توکسیک به دنبال مصرف داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی: یک گزارش موردی (3941 دریافت)
بررسی آمادگی به اعتیاد دانشجویان رشته رواشناسی بر اساس ویژگی های شخصیتی(نئو) (3698 دریافت)
تمایل به ترک خدمت در پرستاران شاغل و عوامل مرتبط: یک مرور نظام مند (3463 دریافت)
بررسی ارتباط بین نمره درد ناشی از ساکشن با شاخص ضربان قلب نوزادان نارس (3053 دریافت)
حاملگی در شاخ فرعی غیر ارتباطی رحم تک‌شاخ: گزارشی از سقز (2657 دریافت)
اثربخشی آموزش مهارت‌های جنسی بر طرح‌واره‌های جنسی زنان، عزت ‌نفس جنسی و رضایت جنسی زنان مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان (2463 دریافت)
کیفیت مراقبت‌های پرستاری در پرستاران (2381 دریافت)
کمبود پرستاران مرد در بیمارستان ‎های ایران و جهان: یک مقاله مروری روایتی (2305 دریافت)
بررسی رفتارهای خودمراقبتی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به نارسائی احتقانی قلب بستری دربخش های داخلی قلب بیمارستان توحید سنندج (2301 دریافت)
بررسی رابطه گروه‌های خونی با انواع سرطان معده و درجه بندی آن (2151 دریافت)
ارتباط هوش هیجانی با سلامت روانی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1392 (1972 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
درباره نشریه ( 7579 بازدید)
برای نویسندگان ( 6794 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 5308 بازدید)
هیات تحریریه ( 4979 بازدید)
اعضا هیات تحریریه ( 4825 بازدید)
اهداف و زمینه ها ( 3578 بازدید)
فرم تعهد نویسندگان ( 3400 بازدید)
اطلاعات تماس ( 3215 بازدید)
Indexing and Abstracting ( 3166 بازدید)
فرم تعهد نویسندگان ( 3007 بازدید)
راهنمای کشوری اخلاق در انتشار ( 2298 بازدید)
فرم تعهد نویسندگان ( 2291 بازدید)
قالب ویژه مقالات ( 1962 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 462 چاپ)
هیات تحریریه ( 455 چاپ)
برای نویسندگان ( 347 چاپ)
درباره نشریه ( 308 چاپ)
اعضا هیات تحریریه ( 303 چاپ)
Indexing and Abstracting ( 258 چاپ)
فرم تعهد نویسندگان ( 256 چاپ)
اطلاعات تماس ( 254 چاپ)
راهنمای کشوری اخلاق در انتشار ( 250 چاپ)
اهداف و زمینه ها ( 243 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty

Designed & Developed by :M.TAHAN