برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
کاربرد مدل پرستاری پپلاو در پرستاری بالینی: یک مطالعه مرور سیستماتیک (3402 مشاهده)
مقایسه اثر اتانول کلر هگزیدین گلوکونات /اتانول وبتادین در پیشگیری از فلبیت ناشی از کاتترهای وریدهای محیطی در بیماران بخشهای داخلی بیمارستان بعثت سنندج (1586 مشاهده)
بررسی کیفیت زندگی سالمندان شهر ایلام و عوامل مرتبط با آن در سال 1394 (1500 مشاهده)
بررسی مقایسه اکسیژن درمانی با ماسک صورت وکانولای بینی بر درصد اشباع اکسیژن هموگلوبین (1336 مشاهده)
عوامل موثر در بروز خطاهای دارویی در پرستاران شاغل در بیمارستان بعثت سنندج در سال 1390 (1312 مشاهده)
تبیین تجربه پرستاران مراقبت ویژه از مراقبت بیماران مرحله آخر حیات : یک مطالعه کیفی (1185 مشاهده)
تجربه جراحی در مردان مبتلا به هایپرپلازی خوش خیم پروستات: یک آنالیز محتوی کیفی (1176 مشاهده)
پیش بینی عملکرد شغلی و تاب آوری بر اساس ویژگی های شخصیتی (1171 مشاهده)
دیدگاه دانشجویان بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در مورد رشته تحصیلی و آینده شغلی و عوامل مرتبط با آن، سال 1393 (1151 مشاهده)
بررسی میزان صداقت وعذرخواهی در پرستاران هنگام ارائه خدمات به بیماران از دیدگاه بیماران (1128 مشاهده)
بررسی عوامل تسهیل کننده وبازدارنده آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری کارآموز در عرصه دانشکده پرستاری ومامایی سنندج (1127 مشاهده)
معنای سلامت از دیدگاه گروهی از سالمندان ایرانی: یک مطالعه کیفی (1096 مشاهده)
بررسی رابطه میان عملکرد خانواده و سلامت روانی در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کردستان (1095 مشاهده)
مقایسه آموزش و ارزشیابی بالینی به روش پورت فولیو و روش مرسوم بر ادراکات دانشجویان پرستاری از محیط آموزش بالینی (1091 مشاهده)
علل انتخاب سزارین در زنانی که تحت سزارین انتخابی قرار گرفته اند : یک مطالعه کیفی (1068 مشاهده)
بررسی رفتارهای خودمراقبتی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به نارسائی احتقانی قلب بستری دربخش های داخلی قلب بیمارستان توحید سنندج (1041 مشاهده)
بررسی نگرش فرآیند پرستاری در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران (1021 مشاهده)
بررسی الگوی تغییرات ریتم شبانه روزی در زمان وقوع بیماریهای ایسکمیک قلب و ارتباط آن با برخی عوامل خطر در بیماران مبتلا به اختلالات عروقی قلب (969 مشاهده)
بررسی تاثیر اکسیژن درمانی تکمیلی بر میزان بروز وشدت عفونت زخم بعد از عمل جراحی سزارین (961 مشاهده)
دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی سنندج در مورد عوامل موثر بر انتخاب رشته پرستاری (957 مشاهده)
دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی در مورد ویژگی‌های خاص مدرسین بالینی، سال 1394 (917 مشاهده)
بررسی میزان آگاهی مادران بستری در بخش بعد از زایمان در مورد منشور حقوق زنان باردار و عوامل مرتبط با آن در بیمارستان های دولتی شهرستان سنندج (899 مشاهده)
بررسی آمادگی به اعتیاد دانشجویان رشته رواشناسی بر اساس ویژگی های شخصیتی(نئو) (890 مشاهده)
کیفیت مراقبت‌های پرستاری در پرستاران (884 مشاهده)
مقایسه‌ نگرش پرسنل بهداشتی_ درمانی و زنان باردار شکم اول نسبت به روش زایمان واژینال (883 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
تجربه جراحی در مردان مبتلا به هایپرپلازی خوش خیم پروستات: یک آنالیز محتوی کیفی (4638 دریافت)
پیش بینی عملکرد شغلی و تاب آوری بر اساس ویژگی های شخصیتی (3281 دریافت)
دیدگاه دانشجویان بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در مورد رشته تحصیلی و آینده شغلی و عوامل مرتبط با آن، سال 1393 (2570 دریافت)
بررسی مقایسه اکسیژن درمانی با ماسک صورت وکانولای بینی بر درصد اشباع اکسیژن هموگلوبین (2142 دریافت)
کاربرد مدل پرستاری پپلاو در پرستاری بالینی: یک مطالعه مرور سیستماتیک (1700 دریافت)
بررسی آمادگی به اعتیاد دانشجویان رشته رواشناسی بر اساس ویژگی های شخصیتی(نئو) (1694 دریافت)
سبک های فرزند پروری والدین با کمال گرایی در دانشجویان خانواده‌های تک فرزند و چند فرزند (1486 دریافت)
بررسی رفتارهای خودمراقبتی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به نارسائی احتقانی قلب بستری دربخش های داخلی قلب بیمارستان توحید سنندج (1348 دریافت)
تبیین تجربه پرستاران مراقبت ویژه از مراقبت بیماران مرحله آخر حیات : یک مطالعه کیفی (1036 دریافت)
عوامل موثر در بروز خطاهای دارویی در پرستاران شاغل در بیمارستان بعثت سنندج در سال 1390 (1015 دریافت)
تأثیر آموزش رهنمودهای نسخه نویسی سازمان بهداشت جهانی بر مهارت نسخه‌نویسی دانشجویان مامایی (974 دریافت)
بررسی میزان صداقت وعذرخواهی در پرستاران هنگام ارائه خدمات به بیماران از دیدگاه بیماران (780 دریافت)
معنای سلامت از دیدگاه گروهی از سالمندان ایرانی: یک مطالعه کیفی (769 دریافت)
مقایسه‌ نگرش پرسنل بهداشتی_ درمانی و زنان باردار شکم اول نسبت به روش زایمان واژینال (753 دریافت)
کنترل کیفی دستگاههای رادیولوژی معمولی در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کردستان (729 دریافت)
تطابق مراقبت‌های حین انتقال نوزاد به سایر مراکز درمانی با وضعیت مطلوب در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی کردستان (724 دریافت)
بررسی عوامل تسهیل کننده وبازدارنده آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری کارآموز در عرصه دانشکده پرستاری ومامایی سنندج (704 دریافت)
اثربخشی آموزش مهارت‌های جنسی بر طرح‌واره‌های جنسی زنان، عزت ‌نفس جنسی و رضایت جنسی زنان مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان (672 دریافت)
کیفیت مراقبت‌های پرستاری در پرستاران (653 دریافت)
بررسی رابطه میان عملکرد خانواده و سلامت روانی در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کردستان (647 دریافت)
بررسی رابطه گروه‌های خونی با انواع سرطان معده و درجه بندی آن (614 دریافت)
مقایسه اثر اتانول کلر هگزیدین گلوکونات /اتانول وبتادین در پیشگیری از فلبیت ناشی از کاتترهای وریدهای محیطی در بیماران بخشهای داخلی بیمارستان بعثت سنندج (609 دریافت)
بررسی ارتباط میزان هموگلوبین وهماتو کریت سه ماهه دوم بارداری بابروز پره اکلامپسی (601 دریافت)
بررسی میزان پایبندی به نماز و میزان اضطراب در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی (594 دریافت)
بررسی علل درخواست سقط درمانی در مراجعین به مرکز پزشکی قانونی استان کردستان در سال های1390-1379 (569 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
درباره نشریه ( 2910 بازدید)
برای نویسندگان ( 2088 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 1846 بازدید)
هیات تحریریه ( 1757 بازدید)
اعضا هیات تحریریه ( 1703 بازدید)
فرم تعهد نویسندگان ( 1285 بازدید)
اهداف و زمینه ها ( 1014 بازدید)
اطلاعات تماس ( 982 بازدید)
Indexing and Abstracting ( 903 بازدید)
فرم تعهد نویسندگان ( 532 بازدید)
راهنمای کشوری اخلاق در انتشار ( 530 بازدید)
فرم تعهد نویسندگان ( 488 بازدید)
قالب ویژه مقالات ( 467 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 250 چاپ)
هیات تحریریه ( 175 چاپ)
برای نویسندگان ( 156 چاپ)
اعضا هیات تحریریه ( 118 چاپ)
درباره نشریه ( 114 چاپ)
فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی ( 98 چاپ)
فرم تعهد نویسندگان ( 92 چاپ)
اطلاعات تماس ( 74 چاپ)
اهداف و زمینه ها ( 73 چاپ)
Indexing and Abstracting ( 59 چاپ)
راهنمای کشوری اخلاق در انتشار ( 58 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty

Designed & Developed by :M.TAHAN