برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
کاربرد مدل پرستاری پپلاو در پرستاری بالینی: یک مطالعه مرور سیستماتیک (2279 مشاهده)
مقایسه اثر اتانول کلر هگزیدین گلوکونات /اتانول وبتادین در پیشگیری از فلبیت ناشی از کاتترهای وریدهای محیطی در بیماران بخشهای داخلی بیمارستان بعثت سنندج (1382 مشاهده)
بررسی کیفیت زندگی سالمندان شهر ایلام و عوامل مرتبط با آن در سال 1394 (1216 مشاهده)
عوامل موثر در بروز خطاهای دارویی در پرستاران شاغل در بیمارستان بعثت سنندج در سال 1390 (1082 مشاهده)
بررسی مقایسه اکسیژن درمانی با ماسک صورت وکانولای بینی بر درصد اشباع اکسیژن هموگلوبین (1026 مشاهده)
تجربه جراحی در مردان مبتلا به هایپرپلازی خوش خیم پروستات: یک آنالیز محتوی کیفی (973 مشاهده)
دیدگاه دانشجویان بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در مورد رشته تحصیلی و آینده شغلی و عوامل مرتبط با آن، سال 1393 (957 مشاهده)
تبیین تجربه پرستاران مراقبت ویژه از مراقبت بیماران مرحله آخر حیات : یک مطالعه کیفی (955 مشاهده)
بررسی میزان صداقت وعذرخواهی در پرستاران هنگام ارائه خدمات به بیماران از دیدگاه بیماران (951 مشاهده)
علل انتخاب سزارین در زنانی که تحت سزارین انتخابی قرار گرفته اند : یک مطالعه کیفی (947 مشاهده)
معنای سلامت از دیدگاه گروهی از سالمندان ایرانی: یک مطالعه کیفی (942 مشاهده)
بررسی عوامل تسهیل کننده وبازدارنده آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری کارآموز در عرصه دانشکده پرستاری ومامایی سنندج (938 مشاهده)
پیش بینی عملکرد شغلی و تاب آوری بر اساس ویژگی های شخصیتی (926 مشاهده)
بررسی رابطه میان عملکرد خانواده و سلامت روانی در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کردستان (921 مشاهده)
مقایسه آموزش و ارزشیابی بالینی به روش پورت فولیو و روش مرسوم بر ادراکات دانشجویان پرستاری از محیط آموزش بالینی (909 مشاهده)
بررسی نگرش فرآیند پرستاری در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران (831 مشاهده)
بررسی الگوی تغییرات ریتم شبانه روزی در زمان وقوع بیماریهای ایسکمیک قلب و ارتباط آن با برخی عوامل خطر در بیماران مبتلا به اختلالات عروقی قلب (829 مشاهده)
بررسی رفتارهای خودمراقبتی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به نارسائی احتقانی قلب بستری دربخش های داخلی قلب بیمارستان توحید سنندج (819 مشاهده)
دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی سنندج در مورد عوامل موثر بر انتخاب رشته پرستاری (797 مشاهده)
بررسی تاثیر اکسیژن درمانی تکمیلی بر میزان بروز وشدت عفونت زخم بعد از عمل جراحی سزارین (794 مشاهده)
دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی در مورد ویژگی‌های خاص مدرسین بالینی، سال 1394 (753 مشاهده)
بررسی میزان آگاهی مادران بستری در بخش بعد از زایمان در مورد منشور حقوق زنان باردار و عوامل مرتبط با آن در بیمارستان های دولتی شهرستان سنندج (749 مشاهده)
مقایسه‌ نگرش پرسنل بهداشتی_ درمانی و زنان باردار شکم اول نسبت به روش زایمان واژینال (723 مشاهده)
بررسی میزان پایبندی به نماز و میزان اضطراب در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی (717 مشاهده)
بررسی اثر انرژی منبع پرتودهی نوترونی به منظور کاربرد درBNCT و اهداف تشخیصی (716 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
تجربه جراحی در مردان مبتلا به هایپرپلازی خوش خیم پروستات: یک آنالیز محتوی کیفی (3778 دریافت)
پیش بینی عملکرد شغلی و تاب آوری بر اساس ویژگی های شخصیتی (2990 دریافت)
دیدگاه دانشجویان بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در مورد رشته تحصیلی و آینده شغلی و عوامل مرتبط با آن، سال 1393 (2104 دریافت)
بررسی مقایسه اکسیژن درمانی با ماسک صورت وکانولای بینی بر درصد اشباع اکسیژن هموگلوبین (1680 دریافت)
بررسی آمادگی به اعتیاد دانشجویان رشته رواشناسی بر اساس ویژگی های شخصیتی(نئو) (1449 دریافت)
کاربرد مدل پرستاری پپلاو در پرستاری بالینی: یک مطالعه مرور سیستماتیک (1314 دریافت)
سبک های فرزند پروری والدین با کمال گرایی در دانشجویان خانواده‌های تک فرزند و چند فرزند (1254 دریافت)
بررسی رفتارهای خودمراقبتی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به نارسائی احتقانی قلب بستری دربخش های داخلی قلب بیمارستان توحید سنندج (1140 دریافت)
عوامل موثر در بروز خطاهای دارویی در پرستاران شاغل در بیمارستان بعثت سنندج در سال 1390 (879 دریافت)
تبیین تجربه پرستاران مراقبت ویژه از مراقبت بیماران مرحله آخر حیات : یک مطالعه کیفی (875 دریافت)
تأثیر آموزش رهنمودهای نسخه نویسی سازمان بهداشت جهانی بر مهارت نسخه‌نویسی دانشجویان مامایی (830 دریافت)
مقایسه‌ نگرش پرسنل بهداشتی_ درمانی و زنان باردار شکم اول نسبت به روش زایمان واژینال (708 دریافت)
معنای سلامت از دیدگاه گروهی از سالمندان ایرانی: یک مطالعه کیفی (674 دریافت)
بررسی میزان صداقت وعذرخواهی در پرستاران هنگام ارائه خدمات به بیماران از دیدگاه بیماران (657 دریافت)
تطابق مراقبت‌های حین انتقال نوزاد به سایر مراکز درمانی با وضعیت مطلوب در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی کردستان (637 دریافت)
بررسی عوامل تسهیل کننده وبازدارنده آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری کارآموز در عرصه دانشکده پرستاری ومامایی سنندج (620 دریافت)
بررسی رابطه میان عملکرد خانواده و سلامت روانی در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کردستان (586 دریافت)
کنترل کیفی دستگاههای رادیولوژی معمولی در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کردستان (569 دریافت)
بررسی ارتباط میزان هموگلوبین وهماتو کریت سه ماهه دوم بارداری بابروز پره اکلامپسی (523 دریافت)
بررسی میزان پایبندی به نماز و میزان اضطراب در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی (523 دریافت)
مقایسه اثر اتانول کلر هگزیدین گلوکونات /اتانول وبتادین در پیشگیری از فلبیت ناشی از کاتترهای وریدهای محیطی در بیماران بخشهای داخلی بیمارستان بعثت سنندج (516 دریافت)
اثربخشی آموزش مهارت‌های جنسی بر طرح‌واره‌های جنسی زنان، عزت ‌نفس جنسی و رضایت جنسی زنان مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان (494 دریافت)
بررسی علل درخواست سقط درمانی در مراجعین به مرکز پزشکی قانونی استان کردستان در سال های1390-1379 (487 دریافت)
کیفیت مراقبت‌های پرستاری در پرستاران (474 دریافت)
مقایسه کیفیت زندگی در مادران دارای کودک نارس و ترم مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان سنندج (468 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
درباره نشریه ( 2551 بازدید)
برای نویسندگان ( 1817 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 1621 بازدید)
هیات تحریریه ( 1547 بازدید)
اعضا هیات تحریریه ( 1500 بازدید)
فرم تعهد نویسندگان ( 1081 بازدید)
اهداف و زمینه ها ( 813 بازدید)
اطلاعات تماس ( 755 بازدید)
Indexing and Abstracting ( 601 بازدید)
فرم تعهد نویسندگان ( 340 بازدید)
راهنمای کشوری اخلاق در انتشار ( 332 بازدید)
قالب ویژه مقالات ( 308 بازدید)
فرم تعهد نویسندگان ( 303 بازدید)
فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی ( 219 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 221 چاپ)
هیات تحریریه ( 139 چاپ)
برای نویسندگان ( 127 چاپ)
فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی ( 97 چاپ)
اعضا هیات تحریریه ( 97 چاپ)
درباره نشریه ( 96 چاپ)
فرم تعهد نویسندگان ( 76 چاپ)
اطلاعات تماس ( 59 چاپ)
اهداف و زمینه ها ( 57 چاپ)
راهنمای کشوری اخلاق در انتشار ( 33 چاپ)
Indexing and Abstracting ( 26 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty

Designed & Developed by :M.TAHAN