دوره 3، شماره 4 - ( بهار 1397 )                   جلد 3 شماره 4 صفحات 45-36 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- دانشگاه علوم پزشکی کردستان
2- دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
3- دانشگاه علوم پزشکی ایران
4- دانشگاه علوم پزشکی ایران ، vahabiahmad@gmail.com
چکیده:   (2962 مشاهده)
زمینه و هدف: سواد اطلاعاتی مفهومی است که در نتیجه تحولات و تغییرات سریع در فناوری‌های اطلاعاتی پیدا شده است که فرد به ‌منظور ادامه حیات در جامعه اطلاعاتی به این سواد نیازمند است. این پژوهش با هدف تعیین سطح سواد اطلاعاتی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان و دانشگاه کردستان در سال 1394 انجام گردید.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی تحلیلی در سال 1394 روی 500 نفر از دانشجویان دانشگاه‌های کردستان و علوم پزشکی کردستان انجام شد. افراد مورد بررسی با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای یک مرحله‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استانداردشده داورپناه و سیامک استفاده شد. داده‌های جمع‌آوری شده با نرم‌افزار SPSS نسخه 20 و آزمون‌های آماری تی مستقل و آنالیز واریانس یک‌راهه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته­ ها: میانگین سواد اطلاعاتی نمونه‌های مورد بررسی از 87 نمره برابر با 8/40±25/12 بود. میانگین نمره سواد اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی (8/43±25/99) به طور معنی‌داری بیشتر از دانشجویان دانشگاه کردستان (7/91±68/22) بود (0/02p=). نمره سواد اطلاعاتی دانشجویان رشته­ های گروه پزشکی بالاتر از سواد اطلاعاتی دانشجویان رشته‌های گروه غیرپزشکی بود (0/03=p).
نتیجه­ گیری: با توجه به سطح پایین سواد اطلاعاتی دانشجویان و با توجه به اهمیت مهارت‌های اطلاعاتی در پیشرفت علمی و افزایش کارایی افراد در شغل خود، آموزش مهارت‌هایی مثل برگزاری کارگاه‌های روش تحقیق و کار با رایانه برای افزایش سواد اطلاعاتی دانشجویان ضروری به نظر می‌رسد.
 
متن کامل [PDF 301 kb]   (1359 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1397/5/21 | ویرایش نهایی: 1398/3/21 | پذیرش: 1397/6/7 | انتشار: 1398/8/2 | انتشار الکترونیک: 1398/8/2

فهرست منابع
1. Zurkowski PG. The information service environment relationships and priorities. National Commission on Libraries and Information. 1974; 5: 1-30.
2. Duncan A, Varcoe J. Information literacy competency standards for students: A measure of the effectiveness of information literacy initiatives in higher education. Toronto: Higher Education Quality Council of Ontario. 2012; pp: 69.
3. Uribe Tirado A & Castaño Muñoz W, Information literacy competency standards for higher education and their correlation with the cycle of knowledge generation. Liber Quarterly. 2012; 22(3): 213-239. DOI: http://doi.org/10.18352/lq.8167 [DOI:10.18352/lq.8167]
4. Sharifi A, Eslamieh F. Evaluation of the Students' Information Literacy and its Relation with their Tendency to E-Learning. Information and Communication Technology in Educational Sciences. 2012; 2(2): 35-53. [Persian]
5. Nazari M. Developing, implementing and assessing information literacy course for postgraduate programs in Iran. Library and Information Science. 2006; 9(2): 53-92. [Persian]
6. Seiamak M, Alipoornedoshan K, Khaleghi N. Measuring the information literacy of students of Qom University of Medical Sciences in 2011-2012. Journal of Qom University of Medical Sciences. 2013; 7(2): 23-30.. [Persian]
7. Miri E, Cheshmeh Sohrabi M. A survey on information literacy of the bachelor senior students in Arak University of Science and technology in digital environment (during 2008-2009). Journal of Epistemology. 2011; 4(13): 65-76. [Persian]
8. Quarton B. Research Skills and the New Undergraduate. Journal of Instructional Psychology. 2003; 30(2): 120+
9. Standardization of the "Information Literacy Capabilities Standard" (ICLL) for the Iranian academic community. Studies in Education and Psychology. 2007; 8(3): 75-98. [Persian]
10. Marefat R. Concepts, methods and programs of information literacy training. Journal of Ketabdar. 2007; 1-4. [Persian]
11. Sharkey J. Towards information fluency: applying a different model to an information literacy credit course. Reference Services Review. 2006; 34(1): 71-85. [DOI:10.1108/00907320610648770]
12. Momeni M, Valizadeh S, Ghorbani R. A survey on the information literacy of final-year students studying at Semnan University of Medical Sciences (2012). koomesh. 2014; 15(4): 502-510. [Persian]
13. Naderi M, Shahrabadi E, Rezaeian M, Hadavi M. Evaluation of the Information Literacy of the Students at Rafsanjan University of Medical Sciences in Year 2010. JRUMS. 2013; 12(8): 631-640. [Persian]
14. Azami Z, Salehiniya H. A survey of information literacy among students of faculty of management and information science in Tehran University of Medical Sciences in 2014. Iranian Journal of Medical Education. 2014; 14(7): 633-640. [Persian]
15. Faraji Khiavi F, Zahiri M, Ahmadi Angali K, Mirzaei B, Veisi M, Arab Rahmatipour M. Information literacy among undergraduate students of health services administration In Ahvaz Jundishapur University Of Medical Sciences based on SCONUL Seven Pillars Model: 2013. payavard. 2014; 8(2): 101-112. [Persian]
16. Habibi H, Khodayari Shouti S. The relationship between information literacy and access to facilities with attitudes toward E-learning among students of Urmia University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education. 2015; 15(1): 1-8. [Persian]
17. Sieyamak M, Davarpanah MR. Compilation and validation of the basic and real information literacy questionnaire of undergraduate students. Journal of Library and Information Science. 2009; 12(1): 119-146. [Persian]
18. Keikhah B, Tahamtan I, Mohammadi M. Survey on information literacy status of faculty members in Zabol University of Medical Sciences: 2009-2010. Journal of Rostamineh. 2009; 2(3): 20-23. [Persian]
19. Bakhtiarzade A. The survey of information literacy in Alzahra University students [Dissertation]. Tehran: Iran University of Medical Science; 2002. [Persian]
20. ZahedBabelan A, Rajabi S. Evaluation of information literacy in university students. Journal of Technology of Education. 2011; 5(4): 309-16. [Persian]
21. Ghasemi A. Normalising ACRL infolit competency standards for Iran Academic Community. Education and Psychology Studies. 2007; 8(3): 75-98. [Persian]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.