دستیار ثبت نشریه در گوگل اسکالر - نسخه تیرماه 1396


توجه: این راهنما قدیمی شده است و گوگل ابزار و نشانی مربوطه را غیر فعال کرده است. برای نمایه سازی بهتر در گوگل اسکالر، می توانید برای نشریه خود یک پروفایل بسازید.
https://support.google.com/scholar/troubleshooter/23941?hl=en
راهنمای ساخت صفحه اختصاصی نشریه در گوگل اسکالر

Number of articles 239
Homepage URL https://sjnmp.muk.ac.ir
Contact name: Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty
Contact Email knowledge@mail.web.ac.ir

اطلاعات لازم برای ثبت نشریه

List of volumes https://sjnmp.muk.ac.ir/mag-volumes.php

List of issues https://sjnmp.muk.ac.ir/mag-issues.php?volume_id=1
https://sjnmp.muk.ac.ir/mag-issues.php?volume_id=2
https://sjnmp.muk.ac.ir/mag-issues.php?volume_id=8

List of articles https://sjnmp.muk.ac.ir/mag-articles.php?mag_id=1
https://sjnmp.muk.ac.ir/mag-articles.php?mag_id=16
https://sjnmp.muk.ac.ir/mag-articles.php?mag_id=31

Abstract examples (Persian) https://sjnmp.muk.ac.ir/article-1-24-fa.html
https://sjnmp.muk.ac.ir/article-1-25-fa.html
https://sjnmp.muk.ac.ir/article-1-484-fa.html
https://sjnmp.muk.ac.ir/article-1-467-fa.html
https://sjnmp.muk.ac.ir/article-1-474-fa.html

Article examples (Persian) https://sjnmp.muk.ac.ir/article-1-24-fa.pdf
https://sjnmp.muk.ac.ir/article-1-25-fa.pdf
https://sjnmp.muk.ac.ir/article-1-484-fa.pdf
https://sjnmp.muk.ac.ir/article-1-467-fa.pdf
https://sjnmp.muk.ac.ir/article-1-474-fa.pdf

Abstract examples (English) https://sjnmp.muk.ac.ir/article-1-24-en.html
https://sjnmp.muk.ac.ir/article-1-25-en.html
https://sjnmp.muk.ac.ir/article-1-484-en.html
https://sjnmp.muk.ac.ir/article-1-467-en.html
https://sjnmp.muk.ac.ir/article-1-474-en.html

Article examples (English) https://sjnmp.muk.ac.ir/article-1-24-en.pdf
https://sjnmp.muk.ac.ir/article-1-25-en.pdf
https://sjnmp.muk.ac.ir/article-1-484-en.pdf
https://sjnmp.muk.ac.ir/article-1-467-en.pdf
https://sjnmp.muk.ac.ir/article-1-474-en.pdf

راهنمای مرتبط: نحوه ثبت مقالات منتشر شده در پایگاه‌های علمی در کاوشگر ویژه‌ی اسناد علمی (Google Scholar)

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty

Designed & Developed by :M.TAHAN