دوره 3، شماره 2 - ( پاییز 1396 )                   جلد 3 شماره 2 صفحات 30-37 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.29252/sjnmp.3.2.30


XML English Abstract Print


1- دانشگاه علوم پزشکی کردستان
2- دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
3-
چکیده:   (1254 مشاهده)
زمینه و هدف: با توجه به اینکه، عدم حضور در کلاس، امروزه به یکی از شایع‌ترین مشکلات در دانشگاه‌های کشور تبدیل‌شده است؛ لذا این مطالعه باهدف تعیین عوامل مؤثر بر حضور دانشجویان در کلاس درس از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1394 انجام شد.
مواد و روش ها: روش انجام این تحقیق، توصیفی- تحلیلی بود. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه استاندارد عوامل مؤثر بر حضور در کلاس درس از دیدگاه دانشجویان بود. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان بود که 381 نفر از آن‌ها با استفاده از روش تصادفی طبقه‌ای به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. داده¬های جمع آوری شده با نرم افزار SPSS نسخه 20 مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: میانگین سنی نمونه‌های موردبررسی 16/2±82/21 سال بود. 212 نفر (6/55%) از نمونه‌های موردبررسی، مؤنث و بقیه آن‌ها مذکر بودند. میانگین و انحراف معیار نمره‌ی کل پرسشنامه‌ی دلایل حضور در کلاس درس از دیدگاه دانشجو 0/43±2/06، حیطه‌ی استاد 0/51±2/02، محیط آموزشی 0/52±2/04 و حیطه‌ی دانشجو 0/61±2/12 بود. همچنین نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که بین وضعیت تأهل دانشجویان (0/01p)، جنسیت (0/01p) و معدل (0/01p) آن‌ها با میزان حضور در کلاس درس تفاوت آماری معنی‌دار وجود دارد.
نتیجه گیری: با توجه به یافته‌های این تحقیق می‌توان نتیجه گرفت که بین ویژگی‌های جمعیت شناختی دانشجویان با میزان حضور دانشجویان در کلاس درس و در حیطه‌های استاد، محیط آموزشی و دانشجو رابطه وجود دارد و توجه به این عوامل می‌تواند رغبت دانشجویان برای حضور در کلاس درس را افزایش دهد.
 
واژه‌های کلیدی: حضور درکلاس، دانشجو، عوامل مؤثر
متن کامل [PDF 379 kb]   (537 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1396/11/29 | ویرایش نهایی: 1397/6/17 | پذیرش: 1397/5/24 | انتشار: 1397/5/24 | انتشار الکترونیک: 1397/5/24