دوره 4، شماره 2 - ( پاییز 1397 )                   جلد 4 شماره 2 صفحات 27-38 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ghaffari M, Esmali A, Atashgir A, Hokmabadi S. Evaluation of the Relationship between the Sense of Coherence and Compassion towards the Lives of Others with Nurses' Attitudes to Patient Education: The Mediating Role of Personal Intelligence. SJNMP. 2018; 4 (2) :27-38
URL: http://sjnmp.muk.ac.ir/article-1-163-fa.html
غفاری مظفر، اسمعلی احمد، آتش گیر اکبر، حکم آبادی سمانه. بررسی ارتباط حس انسجام و دلسوزی نسبت به زندگی دیگران با نگرش پرستاران نسبت به آموزش بیماران: میانجی‌گری هوش شخصی . فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی. 1397; 4 (2) :27-38

URL: http://sjnmp.muk.ac.ir/article-1-163-fa.html


1- دانشگاه پیام نور ، mozaffar.ghaffari@pnu.ac.ir
2- دانشگاه مراغه
3- دانشگاه پیام نور
چکیده:   (829 مشاهده)
زمینه و هدف: یکی از مسئولیت‌های مهم پرستاران، آموزش به بیماران هست. لذا، پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل پیش‌بینی نگرش پرستاران نسبت به آموزش بیماران بر اساس حس انسجام، دلسوزی نسبت به زندگی دیگران و هوش شخصی انجام گرفت.
مواد و روش‌ها: این پژوهش از نوع همبستگی است. نمونه آماری، 228 نفر از پرستاران بیمارستان‌های استان آذربایجان شرقی در سال 1396 بودند که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های حس انسجام Antonovsky، دلسوزی نسبت به زندگی دیگران Chang، هوش شخصی Mayer و مقیاس محقق ساخته نگرش پرستاران نسبت به آموزش بیماران استفاده شد. داده‌ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، بوت استراپ و سوبل، از طریق نرم‌افزارهای آماری SPSS-22 و Amos مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: اثر مستقیم حس انسجام (0/32)، دلسوزی نسبت به زندگی دیگران (0/20) و هوش شخصی (0/11) بر نگرش پرستاران نسبت به آموزش بیماران معنادار است. اثر غیر مستقیم حس انسجام (2/09=t-value ) و  دلسوزی نسبت به زندگی دیگران (2/19=t-value) بر نگرش پرستاران نسبت به آموزش بیماران معنی‌دار هست. در مجموع 27 درصد از واریانس نگرش پرستاران نسبت به آموزش بیماران از طریق متغیرهای مدل تبیین شد.   
نتیجه‌گیری: با توجه به اثر مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای برون‌زا و میانجی بر میزان نگرش پرستاران نسبت به آموزش بیماران، به نظر می‌رسد با تقویت هوش شخصی، حس انسجام و دلسوزی نسبت به زندگی دیگران می‌توان گرایش پرستاران را نسبت به آموزش بیماران افزایش داد.
 
متن کامل [PDF 570 kb]   (389 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۷/۶/۲۵ | ویرایش نهایی: ۱۳۹۸/۴/۹ | پذیرش: ۱۳۹۷/۸/۲ | انتشار: ۱۳۹۸/۸/۲ | انتشار الکترونیک: ۱۳۹۸/۸/۲

فهرست منابع
1. Walling Ma, Maliski S, Bogorad A, Litwin Sm. Assessment of Content Completeness and Accuracy of Prostate Cancer. Patient Education Material. Patient Educ Couns 2004; 54(3): 337-343. [DOI:10.1016/j.pec.2003.10.005]
2. Johansson K, Leino-Kilip H, Salantera S, Lehtikunnas T, Ahonen P, Elomaa L, Salmela M. Need for Change in Patient Education: A Finnish Survey from the Patient's Perspective. Patient Educ Couns 2003; 51(3): 239-245. [DOI:10.1016/S0738-3991(02)00223-9]
3. Nolan J, Nolan M, Booth A. Developing the Nurse's Role in Patienteducation: Rehabilitation as a Case Example. Int J Nurs Stud. 2001; 38(2): 163-173. [DOI:10.1016/S0020-7489(00)00041-9]
4. Nouhi As, Pooraboly B. [Educational Needs and Satisfaction of Patients Discharged from the Nursing Education in Kerman]. Hormo Medi J. 2009; 13(3): 206-212. [Persian].
5. Slusarska B, Zarzycka D, Wysoki'Nski M, et al. Patient Education in Nursing. Polish Liter Condi. 2004; 53(1): 31-40. [DOI:10.1016/S0738-3991(03)00112-5]
6. Antonovsky A. Unraveling the Mystery of Health: How People Manage Stress and Stay Well. San Francisco: Jossey‐Bass; 1987:69-70.
7. Grevenstein D, Bluemke M. Can the Big Five Explain the Criterion Validity of Sense of Coherence for Mental Health, Life Satisfaction, and Personal Distress? Pers and Indiv Diff. 2015; 77(1): 106-11. [DOI:10.1016/j.paid.2014.12.053]
8. Antonovsky A. Health, Stress and Coping. San Francisco: Jossey-Bass; 1979: 55-56.
9. Cole Cs. Nursing Home Residents' Sense of Coherence and Functional Status Decline. J Holi Nur. 2007; 25(2): 96-103. [DOI:10.1177/0898010106295187]
10. Kikuchi Y, Nakaya M, Ikeda M, Okuzumi S, Takeda M, Nishi M. Relationship between Depressive State, Job Stress, and Sense of Coherence among Female Nurses. Indian J Occup Environ Med. 2014; 18(1): 32-5. [DOI:10.4103/0019-5278.134959]
11. Takeuchi T, Yamazaki Y. Relationship between Work-Family Conflict and a Sense of Coherence among Japanese Registered Nurses. Jpn J Nurs Sci. 2010; 7(2):158-68. [DOI:10.1111/j.1742-7924.2010.00154.x]
12. Urakawa K, Yokoyama K. Sense of Coherence (Soc) May Reduce the Effects of Occupational Stress on Mental Health Status among Japanese Factory Workers. Ind Health. 2009; 47(5):503-8. [DOI:10.2486/indhealth.47.503]
13. Urakawa K, Yokoyama K, Itoh H. Sense of Coherence is Associated with Reduced Psychological Responses to Job Stressors among Japanese Factory Workers. Bmc Res Notes. 2012; 5(1):247-52. [DOI:10.1186/1756-0500-5-247]
14. Cuellar et, Zaiontz Rg. Salutogenic Nursing Education: A Summative Review. Journal of Nursing Education and Practice. 2013; 3(5):89-101. [DOI:10.5430/jnep.v3n5p89]
15. Thygesen E, Saevareid H I, Lindstromt C, Nygaard Ha, Ygaard H.A. & Engedal K. Predicting Needs for Nursing Home Admission - Does Sense of Coherence Delay Nursing Home Admission in Care Dependent Older People? A Longitudinal Study. Inter J Old Peo Nurs. 2008; 3(1): 1-10. [DOI:10.1111/j.1748-3743.2008.00132.x]
16. Narghes A. The Relationship between Sense of Coherence and Health Locus of Control with Occupational Stress in Nurses Employed in Hospitals Affiliated to Shahid Beheshti Universityof Medical Sciences, 2014-15. Thesis of Shahid Beheshti University, Tehran, Iran; 2015. [Persian].
17. Weng HY, Fox AS, Shackman AJ, Stodola DE, Caldwell JZ, Olsonm C, et al. Compassion Training Alters Altruism and Neural Responses to Suffering. Psychological Science, 2013; 24(7): 1171-80. [DOI:10.1177/0956797612469537]
18. Pommier EA. The Compassion Scale: Dissertation Abstracts International (Section A). Hum.Soc.Sci. 2011; 72(2): 1174-80.
19. Chang Jh, Fresco J, Green B. The Development and Validation of the Compassion of Others' Lives Scale. Inter J Hum Soc Sci. 2014; 4(5):33-42.
20. Kvangarsnes M, Torheim H, Hole T, Crawford P. Nurses'perspectives on Compassionate Care for Patients with Exacerbated Chronic Obstructive Pulmonary Disease. J Allergy Ther. 2013; 4(158): 1-6. [DOI:10.4172/2155-6121.1000158]
21. Giesbrecht M, Crooks VA, Williams A. Perspectives from the Frontlines: Palliative Care Providers' Expectations of Canada's Compassionate Care Benefit Programmer. Health Soc Care Community. 2010; 18(2): 643-52. [DOI:10.1111/j.1365-2524.2010.00937.x]
22. Cornwell J, Goodrich J. Exploring How to Ensure Compassionate Care in Hospital to Improve Patient Experience. Nurs Times. 2009; 105: 14-16.
23. Straughair C. Exploring Compassion: Implications for Contemporary Nursing. Br J Nurs. 2012; 21(239): 242-4. [DOI:10.12968/bjon.2012.21.4.239]
24. Crawford P, Gilbert P, Gilbert J, Gale C, Harvey K. The Language of Compassion in Acute Mental Health Care. Qual Health Res. 2013; 23(6): 719-27. [DOI:10.1177/1049732313482190]
25. Mayer JD. Personal Intelligence. Imagi, Cogni and Pers 2008; 27(5): 209-32. [DOI:10.2190/IC.27.3.b]
26. Mayer J D & Allen Jl. A Personality Framework for the Unification of Psychology. Rev Gen Psycho 2013; 17(2): 196-202. [DOI:10.1037/a0032934]
27. Mayer JD, Wilson R, Hazelwood M. Personal Intelligence Expressed: A Multiple Case Study of Business Leaders. Imagi, Cogni and Pers 2011; 30(2): 201-24. [DOI:10.2190/IC.30.2.g]
28. Mayer JD. The Personality Systems Framework: Current Theory and Development. J Rese Perso 2015; 55(2015): 14-24. [DOI:10.1016/j.jrp.2015.01.001]
29. Mikaeili N, Ghaffari M. The Relationship between Personal Intelligence and Empathy in Nurses and their Moral Sensitivity. Med Eth His Medici. 2016; 8 (6): 45-56. [Persian].
30. Hajlo N, Ghaffari M, Movaghar M. Investigating the Relationship between Moral and Social Intelligence, and Nurses' Attitude to Patient Education. Med Eth His Medici. 2015; 8 (1): 67-79. [Persian].
31. Larin HM, Benson G, Martin L, Wessel J, Williams R, Ploeg J. Examining Change in Emotional-Social Intelligence, Caring, and Leadership in Health Professions Students. Journal of Allied Health. 2011; 40(2), 96-102.
32. Singh S. Emotional Intelligence, Social Intelligence with Nurses' Attitudes to Patient Education [Ma Thesis]. Indian: P.U. Chandigarh University.2007.
33. Mayer J. Dose Enhances Doctors' Attitudes to Patient Education with Social Intelligence. [Ma Thesis]. Indian: P.U. Chandigarh University. 2014.
34. Kalantari S, Najafi M, Abbaszadeh A, Sanagoo A, Borhani, F. Nurses' Perception of Performance of Patient Education. J Jenta Shapir.2012; 2 (4): 167-74. [Persian].
35. Soltani Khabisi A, Azizzadeh Forozi M, Haghdoost A, Mohammad Alizadeh S. Nurses' Performance in Training Patients from the Point of View of Patients Discharging from Medical-Surgical Wards of Hospitals Affiliated to Kerman University of Medical Sciences. Strid Devel Med Educ 2006; 3(1):51-7. [Persian].
36. Mayer JD, Panter AT, Caruso DR. Test of Personal Intelligence Mini Marker-12: Brief Manual. Usa: University of New Hampshire, 2013.
37. Narimani M, Ghaffari M. The Relationship between Senses of Coherence, Self-Compassion and Personal Intelligence with Postpartum Depression in Women. Irani J Nurs Rese. 2016; 11(1): 25-33[Persian].
38. Mahammadzadeh A, Poursharifi H & Alipour A. Validation of Sense of Coherence (Soc) 13-Item Scale in Iranian Sample. Procedia Social and Behavioral Sciences. 2010; 5: 1451-5. [DOI:10.1016/j.sbspro.2010.07.306]
39. Hajloo A, Ranjbar Noushari F. The Validity and Reliability of Farsi Version of the Compassion of Others' Lives (Cool) Scale. Soci Cognit J. 2016; 2(8): 35-47. [Persian].
40. Sobhi N, Ghaffari M, Molaee M. The Model of the Relationships between Sense of Coherence, Self-Compassion and Academic Performance in Students: the Mediating Role of Personal Intelligence. Irani J Med Educ. 2016; 16:165-75. [Persian].

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty

Designed & Developed by :M.TAHAN