دوره 1، شماره 4 - ( بهار 1395 )                   جلد 1 شماره 4 صفحات 1-10 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.29252/sjnmp.1.4.1


XML English Abstract Print


1- دانشگاه علوم پرشکی کردستان، سنندج ، Serveh.parang@yahoo.com
2- دانشگاه علوم پرشکی مشهد ، مش
چکیده:   (1047 مشاهده)

مقدمه و هدف: مؤثرترین راه برای جلوگیری از مصرف غیرمنطقی داروها آموزش مناسب است و بهترین زمان ارائه آموزش، قبل از شکل­گیری اعمال نسخه­نویسی نامناسب می­باشد. لذا این مطالعه­ با هدف تعیین تأثیر آموزش رهنمودهای نسخه نویسی سازمان بهداشت جهانی بر مهارت نسخه نویسی دانشجویان مامایی انجام شد.

مواد و روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی یک گروهه، 26 نفر از دانشجویان کارشناسی پیوسته و ناپیوسته سال آخر مامایی دانشکده پرستاری مامایی مشهد در سال 1389 بصورت تصادفی آسان انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها شامل فرم مشخصات دموگرافیک، آزمون علمی و آزمون بالینی ساختارمند عینی (OSCE)  بود. برنامه آموزشی چهار ساعته، طی دو جلسه متوالی به روش سخنرانی ارائه شد. قبل، بلافاصله و دو هفته بعد از مداخله،  مهارت نسخه­نویسی دانشجویان با آزمون  OSCE ارزیابی گردید. نهایتا داده­های گردآوری شده با18SPSS   و  استفاده از آزمو­ن­های آنالیز واریانس با مقادیرتکراری و فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته­ها : مهارت نسخه­نویسی دانشجویان در آزمون OSCE بعد از مداخله، به طور معنی­داری افزایش یافت؛ به طوری که بین قبل و بلافاصله بعد از مداخله، قبل و دو هفته بعد از مداخله تفاوت آماری معنی­داری وجود داشت (001/0>p) اما بین بلافاصله و دو هفته بعد از مداخله تفاوت آماری معنی­داری وجود نداشت (629/0=p) . با وجود افزایش نمره اکتسابی آزمون علمی بعد از مداخله اما تفاوت آماری معنی­داری وجود نداشت (05/0< p).

نتیجه­گیری : برگزاری آموزش تجویزمنطقی داروها نظیرالگوی سازمان بهداشت جهانی می­تواند موجب ارتقای مهارت نسخه­نویسی دانشجویان مامایی گردد.

متن کامل [PDF 808 kb]   (1129 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۵/۲/۱۴ | پذیرش: ۱۳۹۵/۲/۱۴ | انتشار: ۱۳۹۵/۲/۱۴ | انتشار الکترونیک: ۱۳۹۵/۲/۱۴